ใช้บริการรถพ่วงอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกประเภท

ปัจจุบันการขนส่งสินค้าเป็นเรื่องง่ายไม่เหมือนกับสมัยก่อนนนี้เวลาส่งสินค้าชิ้นใหญ่ๆต้องจ้างรถขนส่งหรือรถพ่วงที่มีราคาแพงมากหรือจำเป็นต้องจ้างรถกระบะในการขนส่งหลายๆรอบแต่ปัจจุบันนี้นั้นการขนส่งถูกพัฒนาขึ้นมากมีการใช้รถหลายๆประเภทเข้ามาช่วยในการขนส่ง การขนส่งสินค้าหรือของชิ้นใหญ่ๆเช่นเวลาที่ก่อสร้างต้องอาศัยรถพ่วงในการส่งอิฐหินปูนทรายที่มีน้ำหนักจำนวนมากและมีขนาดใหญ่พอสมควร

รถพ่วงนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท

– รถพ่วงธรรมดาที่มีเพลาหน้ากับกลังแยกกันสามารถพ่วงรถหรือกระบะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าทั่วไปได้และถูกขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า
– รถกึ่งพ่วงจะมีลักษณะที่มีเพลาหน้าติดกับกะบะบรรทุกข้างหลังซึ่งจะไม่สามารถแยกระหว่างเพลาหน้ากับกระบะได้ใช้ในกรณีที่ขนสินค้าประเภทที่มีน้ำหนักมากปานกลาง

รถพ่วง

สินค้าที่ใช้รถพ่วงติดกับตู้คอนเทรนเนอร์นั้นมีหลายประเภทโดยส่วนมากแล้วใช้กันในอุตสาหกรรมขนส่ง นำเข้าหรือส่งออกต้องการพื้นที่ในการบรรจุสินค้าจำนวนมากๆ ในการขับขี่รถพ่วงหรือรถใหญ่นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะอาชีพขับขี่รถใหญ่นั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญที่สูงมากต่างประเทศนั้นให้ความสำคัญกับอาชีพเป็นอย่างมากและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดี ผู้ที่เป็นคนขบรถพ่วงหรือรถสิบล้อนั้นต้องมีใบขับขี่ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการขับขี่เป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากต้องระวังรถตนเองไปโดนรถคันอื่นๆแล้วยังต้องหลบรถคันอื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเรานั้นบนท้องถนนมีการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งคนขับรถใหญ่นั้นต้องระวังเป็นพิเศษและนอกจากนั้นยังต้องมีความอดทนในการขับรถสูงอีกด้วยเพราะสิ่งที่บรรทุกมากกับรถพ่วงนั้นอาจจะเป็นสินค้าที่ได้รับการกระทบที่รุนแรงมากไม่ได้จึงต้องขับอย่างระมัดระวังไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายกับตัวสินค้าได้ สินค้าที่พ่วงบางประเภทเป็นสินค้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นสินค้าประเภทที่เป็นสารเคมีหรือวัตถุไวไฟประเภทต่างๆซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ขับขี่และบุคคลโดยรอบในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารเหลว ผู้ขับขี่จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นและมีการควบคุมสติในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติกับสินค้าประเภทที่พ่วงมาด้วย

รถพ่วงกับความมั่นใจใหม่แห่งวงการขนส่ง พร้อมรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วยระบบความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันและปกป้องในทุกสถานการณ์

สำหรับค่าเช่าในการใช้บริการรถพ่วงนั้นโดยส่วนมากแล้วผู้ให้บริการจะคิดเป็นรายชั่วโมงตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปซึ่งก็แล้วแต่ประเภทของรถพ่วงด้วยว่าใช้รถประเภทไหนหรือมีออฟชั่นเสริมอะไรของรถนั้นบ้าง